lottoklub
FŐOLDAL
KLUB INFÓ
REGISZTRÁCIÓ
KAPCSOLAT
Általános szerződési feltételek, ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és cookiek használata
1. Szolgáltatás:

A weboldal üzemeltetője olyan portál szolgáltatást nyújt, amelyben az üzemeltető, lottó csoportok szerveződéséhez bíztosít online feltületet. Üzeneltető nem szervez szerencsejátékot, csupán elősegíti, hogy a weboldalon regisztrált felhasználók hatékonyan lottózó csoportokba szerveződjenek, valamint biztosítja a csoportokban megjátszott számsorok játékba hozását, valamint a nyeremények felosztását a csoport tagjai közt. Üzemeltető kizárólag a Szerencsjáték Zrt. által biztosított ötöslottó, hatolottó, skandináv lottó, kenó és Eurojackpot játékok csoportos igénybevételéhez nyújt online felületet. Üzemeltető nem végez pénzügyi tervékenységet.

Üzemeltető által kialakított csoprtokhoz a regisztráltak szabad akaratukból csatlakozhatnak. A csoportok kialakításánál az üzemeltető egyértelműen jelzi, hogy az adott csoportban hány lottó számsor (mező) kerül megjátszásra, hány felhasználó csatlakozása (pozíció) szükséges ahhoz, hogy az adott csoportban megjelölt számsorok játékba kerüljenek, és mennyibe kerül egy felhasználó számára egy csoporthoz való csatlakozás. Egy csoportban egy felhasználó 1 vagy több pozíciót is vásárolhat. A pozíciók számának arányában kerül felosztásra az esetleges nyeremény 100%-a. Ha az adott lottócsoportban az összes pozíció megvásárlásra kerül, akkor kerülnek játékba az adott lottócsoportban szereplő számsorok. A számsorok játékba küldéséről az üzemeltető gondoskodik egy általa megbízott magánszemély által. Ha a meghirdetett jelentkezési határidőig nem kerül megvásárlásra minden pozíció, akkor a lottócsoport játéka meghiúsul, és az arra befizetett díj visszatérítésre kerül. A Jelentkezési határidő minden lottócsopotnál feltüntetésre kerül.

2. Az ÁSZF célja:

Az ÁSZF célja, hogy az Üzemeltető, és a Felhasználók közötti jogviszonyt meghatározza, a webodalon használt fogalmakat és kifejezéseket értelmezze, valamit az Üzemeltető és a Felhasználók jogait meghatározza.
A weboldal használatánk megkezdésével a Felhasználók az ÁSZF-t ráutaló magatartásukkal elfogadják.

3. Fogalmak :

Üzemeltető
NEOCENT LTD. (159,825 cégjegyzékszám, Belize City, Belize) mint Üzemeltető

Magyar nyelvű ügyfélszolgálat:
E-mail: info@helotto.com

Látogató
Minedenki, aki a weboldalt felkeresi. (18 év alatti személyek részére a weboldal használata tilos.)

Regisztráció
Az a folyamat, melyben a Látogató a kért adatok megadásával hozzáférési jogosultságot szerez a weboldal teljes körül felhasználására.

Felhasználó
Azon 18 év feletti természetes személy, aki a weboldalt használja, és igénybe veszi annak szolgáltatásait, továbbá regisztrálja magát a weboldal.

Weboldal
A jelen domain név alatt található minden tartalom és szolgáltatás.

Egyenleg
Regisztrációhoz kötött olyan kimutatás, ami épp a Felhasználó befizetéseinek, költéseinek, és nyereményeinek összesített egyenlegét mutatja.

Kupon
Marketing vagy promóciós céllal kibocsátott kód, mely a Felhasználó egyenlegének növelésére használható. Kupon, vagy hasonló jellegű ajándék egyenleg jóváírás készpénzre nem váltható.

Jóváírás:
Azon folyamat, amely során a Felhasználó az Egyenlegét növeli.

Nagynyeremény:
Olyan nyeremény, ami a Szerencsejáték Zrt szabályai alapján nagynyereménynk számít.

4. Regisztráció szabályai, folyamata:

A regisztráció nem kötelező jellegű, de a weboldal teljeskörű használatához szükséges. Csak 18 év feletti Látogató magánszemély részére engedélyezett a regisztráció, amit az üzeneltető jogosult ellenőrizni. Egy Látogató kizárólag egy Regisztrációval rendelkezhet.

Regisztráció során a Látogató kifejezetten elfogadja jelen ÁSZF-et, valamint saját akaratából megadja a kért adatokat.

A regisztráció ingyenes.

A regisztrációval szerződés jön létre a Felhasznló és az Üzemeltető között, amit az ÁSZF szabályoz.

Regisztráció követően a megadott Becenév és e-mail cím nem módosítható.

A regisztráció során a Látogató köteles megfelelő nehéségű, és bonyolultságú jelszó megadására, hogy más számára ne legyen lehetséges a felülethez való jogoulatlan hozzáférés. Jelszóváltoztatásra bejelentkezés után bármikor lehetőég van a weboldalon.

Minden adat kitöltésénél a Látogatónak valós adatokat kötlező megadnia.

A regisztrációs adatok kitöltését követően a Látogató egy e-mailt kap, amiben egy linket fog találni. Erre a linkre kattintva tudja megerősíteni e-mail címének valódiságát, és ezt követően jogosult Felhasználóként bejelentkezni a weboldalon.

Regisztrációja során a látogatónak kötelező elolvasni, értelmezni, és magára vonatkozóan elfogadni az ÁSZF-et. Az ÁSZF megszegése esetén Üzemeltető jogosult a Felhasználó törlésére. Ilyen felhasználó törlés esetén az üzemeltető kizár minden jogi utat, és követelést, további kizár minden követelést elmaradt nyeremények kapcsán.

Felhasználó a regisztrációjával elfogadja, hogy üzemeltető értesítő e-maileket küldjön e-mail címére. Az értesítő e-mailek küldése kikapcsolható bejelentkezés után az "Értesítések beállítása" menüpontban.

Felhasználó jogosult pénzt befizetni egyenlegére, melyet csak és kizárlóag a weboldalon, lottócsoportokhoz történő csatlakozáshoz haszhnálhat fel. A befizett összeget az Üzemeltető nyilván tartja, őrzi, kamatot nem fizet rá.

A Regisztrációt a Felhasználó bármikor törölheti, bejelentkezés után az Adatmódosítás menüpontban. A törlés azonnl megtörétnik, még akkor is, ha épp van folyamatban játéka, vagy épp van befizetett egyenlege. Felhasználó a regisztrációja törlésével lemond az Üzemeltető javára az egyenlegéről, az ott található összegről, illetve az esetleges folyamatban levő játékainak későbbi nyereményéről.

A Felhasználók nem láthatják egymás játékait, viszont minden játéknál látható azon Felhasználók (regisztrációnál megadott) beceneve valamint vásárolt pozíciójuk száma, akik pozíciót vásároltak abban a játékban.

5. Jogok és kötelezettségek

Látogatók, a sikeres regisztráció követően jogosultak a Weboldal szolgáltatásainak teljeskörű használatáta, az ÁSZF betartása mellett.

Felhasználó jogosult az egyenlegszámjáról kifizetést kérni abban az esetben, ha elköltetlen nyereményeinek összege eléri vagy meghaladja az 5.000 Ft-ot. Felhasználó csak az elköltetlen, nyereményből származó egyenlegének összegét kérheti kifizetésre, ha az meghaladja az 5.000 Ft-ot. Felhasználó nem jogosult saját befizetésinek, vagy kupon illetve más promóciós folyamat során egyenlegére került összeg felvételére, készpénzre váltására. Mindazon összeg, ami ez alapján nem váltható készpénzre, a webodalon lottócsoportokhoz való csatlakozásra használható fel.
A kifizetésre kerülő összeg adózásáról a Felhasználónak kell gondoskodnia.

Ajánlókód

Minden regisztrált Felhasználó rendelkezik egy ajánlókóddal. Ezt bejelentkezés utána az "Ajánlókód" menüpontban találja. Ha a Felhasználó ezt az ajánlókódot (linket) továbbadja más 18 év feletti magánszemélynek, aki ennek segítségével regisztrált Felhasználójává válik a Weboldalnak, abban az esetben ezen Felhasználó minden befizetésénk 10%-ának megfelelő összeg az ajánló egyenelegén jóváírásra kerül ajándék jóváírásként.

Felhasználó köteles betartani az ÁSZF-ben foglaltakat, köteles annak megfelelően, rendeltetésszerűen használni a Weboldalt.

Jogsértés esetén az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférésének korlátozására.

Ha a Felhasználó az Üzemeltetőnek vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoz a nem rendeltetésszerű használatból adódóan, akkor az Üzemeltető jogosult ezt szankcionálni, és a megfelelő hatóság intézkedését kéreni.

Felhasználó közeles a hatályos jogszabályoknak megfelelően igénybe venni a Weboldal szolgáltatásait.

Felhasználó jogsértése esetén az Üzemeltető jogosult bármilyen korlátozásra a Felhasználóval kapcsolatban.

6. Csoportos lottó

Felhasználó, bejelentkezés utána a játéktéren/profiljában éri el az összes aktuális lottócsoportot, amihez csatlakozhat.
Minden egyes lottócsoport esetén feltüntetésre kerül, hogy hány számsor (mező) kerül megjátszásra, hány pozíció vásárolható, és mennyibe kerül egy pozíció ára. Ezen felül feltüntetésre kerül, hogy meddig lehet csatlakozni ahhoz a lottócsoporthoz. Ha ezen határidőig nem kerül megvásárlásra minden pozíció, akkor a játék meghiúsul, nem kerülnek játékba a számsorok, és a pozíció tulajdonosok visszakapján a lottócsoporthoz való kapcsolódásnál levont összeget, ami az egyenlegén kerül jóváírásra.

Pozíció vásárlásának visszavonására (sztornózására) nincs lehetőség.
Egy felhasznló 1 vagy több pozíciót is vásárolhat egy lottócsoportban.
A "Szabad pozíció" oszlopban feltüntetett érték a még megvásárolható pozíciók számát jelzi. Maximumálisan ennyi pozíció vásárolható az adott lottócsoportban.

A pozíció megvásárlása után a tranzakció befejeződik, a megvásárolt pozíció ára levonásra kerül a Felhasználó egyenlegéből, és a mező-variáció adatlapja minden információval együtt megjelenik a "Játék, amibe beszálltál" menüpont alatt.

Ha a Felhasználó nem rendelkezik elég pénzzel egyenlegén a pozíció megvásárlásához, akkor erről figyelmeztető felirat tájékoztatja.

Egy lottócsoportban levő számsorok (mezők) csak akkor kerülnek játékba (tehát akkor kerülnek megvásárlásra), ha a lottócsoport minden pozíciója megvásárlásra kerül.

Minden 100%-ban megvásárolt lottócsoport mező-variációt az Üzemeltető a Szerencsejáték Zrt. által biztosított – lehetőség szerinti soron következő – lottósorsoláson felad.

7. Játék

Üzemeltető lottó-csoportokat alakaít ki, amelyben meghatározza a megjátszandó számsorokat (mezőket), azok számát, a pozíció számát, a pozíció árát, és a jelentkezési határidőt. A lottó-csoportokban a Szerencsejáték Zrt. által szervezett ötöslottó, hatoslottó, skandináv lottó, kenó vagy Eurojackpot játékok szabályainak megfelelő számsorok kerülnek, és a lottó-csoportort betelése (azaz az összes pozíció megvásárlása) esetén az Üzemeltető a számsorok (mezőket) a Szerencsejáték Zrt. játékába küldi.

Felhasználók is jogosultak számsorokat beküldeni a játékokba, melynek jóváhagyása az Üzemeltető feladata. Jogosult jóváhagyni vagy visszautasítani a számsorokat. Jóváhagyást követően a Felhasználó jelezheti, hogy játékba szeretné küldeni a számsorát. Ezt követően az Üzemeltető a következő lottó-csoportok összeállítása során a számsorok (mezők) között felhasználja ezeket a beküldött számsorokat. Amikor egy beküldött számsor bekerül egy lottó-csoportba, erről e-mail értesítést kap a beküldője.

Lottó-csoortban való pozíció vásárláskor csak a Felhasználó és az Üzemeltető között jön létre jogviszony. Felhasználó, az ugyanazon lottó-csoprtban pozícióval rendelkező más Felhasználókkal nem kerül jogi kapcsolban.

Üzemeltető azon lottó-csopotok esetén ahol a pozíciók 100%-a megvásárlásra kerül, megbízást ad egy természetes személynek, aki a mező-variáció feladásakor az adott mező-variációt megjátszó Felhasználók nevében és helyett jár el. Üzemeltető, és a megbízott személy sem garantálja, hogy a Felhasználók által megvásárolt mező-variációkat játékba küldi. Ha az Üzemeltető és a megbízott természetes személy sem küldi játékba a mező-variációkat, abban az esetben a Felhasználók sem tarthatnak igényt az esetleges nyereményekre, amelyeket a játékba küldött számsorokkal (mezőkkel) nyerhettek volna.

Üzemeltető fenttartja magának a jogot, hogy a játék bármely fázisában megváltoztathassa bármely számsorban (mezőben) a benne szereplő számokat.

A megbízott személy az Üzemeltető által adott instrukcióknak megfelelőn végzi feladatát. Megbízott, az Üzemeltető utasításainak megfelelően gondoskodik a számsorok nevezéséről a soron következő vagy az azt követő játékhéten. Ha a Megbízott ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Felhasználók sem tarthatnak igényt az esetleges nyereményeikre, illetve semmiféle kértérítési igénnyel sem élhetnek. Ezt a Felhasználók kifjezetten tudomásul veszik, és elfogadják.

A megbízott személy az Üzemeltetővel áll jogviszonyban. A Felhasználó az Üzemeltetővel áll jogviszonyban.

A nyereményeket a nyeremény kifizetését követően az Üzemltető a pozíció tulajdonosok közt, a pozícióik számának megfelelő arányban szétosztja, és jóváírja egyenlegükön. A nyeremény 100%-a felosztásra kerül a pozíció tulajdonosok között.

8. Egyenleg feltöltés és számlaegyenleg

A Felhasználó jogosult az egyenlegét feltölteni az Üzemeltető által biztosított fizetési módok segítségével.

Üzemeltető a Barion fizetési rendszerén keresztül biztosít bankkártyás fizetési lehetőséget

Az aktuálisan használható fizetési módokról a Felhasználók, bejelentkezés után az "Egyenleg feltöltés" menüpontban tájékozódhatnak.

A Felhasználók az aktuális egyenlegükről, és a számlamozgásaikról, bejelentkezés után a "Számlatörténet" menüpontban kapnak részletes tájékoztatást.

A Felhasználó táblázatos formában, dátum és időpont szerint rendezve megtekintheti egyenlegének mozgását. Zölddel a jóváírt (befizetés, jóváírás, nyeremény), sárgával a terhelt (kifizetés, pozíció-vásárlás, téves egyenleg korrekció) pénzmozgások vannak kiemelve.

9. Kifizetés az egyenlegről (Nyeremény felvétel)

A Felhasználó akkor kérhet kifizetést bankszámlára, ha a Felhasználó által az Egyenlegszámlájáról kifizetni kért – és kifizethető – nyereményekből származó pénzösszeg eléri legalább az 5.000.- Ft azaz ötezer forintnak megfelelő összeget. A kifizetés banki és egyéb adminisztráció költsége a felhasználót terheli. A kifizetés költsége a kifizetendő összegen felül a Felhasználó számlájáról levonásra kerül. Csak magyarországi bankszámlaszámra kérhető a kifizetés.

A kifizetéshez szükséges adatok az "Adatmódosítás" oldalon megadhatóak. A már elindított kifizetési folyamatokat nem befolyásolja a későbbi adatmódosítás. A kifizetés pillanatában érvényben levő név és bankszámlaadatok alapján kerül kifizetésre az összeg.

Az igényelt kifizetés mindaddig visszavonható, amíg a státusza: "feldolgozás alatt".

Az Üzemeltető a jogos kifizetési igényeket, 8 napon belül teljesíti a Felhasznló saját bankszámlaszámára.

Nagynyeremények esetén a Felhasználók egyenlegén csak akkor jelenik meg a pozíciónak megfelelő nyeremény-részük, ha a Szerencsejáték Zrt. által ténylegesen kifizette a nyereményt. (Amíg ez nem történik meg, addig a weboldalon ez a nyeremény a "Függő nyeremény" menüpontban lesz követhető.)

Kisnyeremény esetén a sorsolást követő 1 napon belül jóváírásra kerül a pozíciónak megfelelő nyeremén-rész.

10. Szavatosság:

Üzemeltető legjobb tudása szerint úgy jár el, hogy a weboldal működőképes, hibamentes üzemet biztosítson, és lehetővé tegye az ÁSZF-ben foglaltak betartását.
Üzemeltető bíztosítja, hogy a nyermények a lehető legrövidebb határidőn belül jóváírásra kerüljenk, figyelembe véve a Szerencsejárék Zrt. kifizetési szabályait.
Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal folyamatos működéséért és elérhetőségéért.

11. ÁSZF hatálya, módosítása

Jelen ÁSZF az Üzemeltető, és a Látogatók, Felhasználó közti jogviszonyt szabályozza.
Üzemeltető jogosult bármikor az ÁSZF módosítására. Ha a Felhasználó az ÁSZF módosítását követően is használja a weboldalt, azzal elfogadottnak tekinhető részéről az ÁSZF.
Amennyiben a Felhasznló nem fogaja el az ÁSZF módosítását, akkor jogosult a Regisztrációja törlésére, a pénzügyi elszámolás mellett.

12. Adatkezelés

A Weboldal használata, illetve az ott biztosított regisztráció és ezek használata során teljesített adatszolgáltatás önkéntes. A regisztrációs adatok a Felhasznló által végrehajtott regisztráció törlésig maradnak a rendszerben. Azon adatok, melyek jogszabályban előírtan az Üzemeltető részéről tárolandók, azok a jogszabályi kötelezettség lejártát követően kerülnek csak törlésre.

A valótlan adatokkal regisztrált Felhasználó nem jogosult nyeremény felvételre.

A weboldalon keletkező mindennemű adathoz az Üzemeltető, annak alkalmazottjai, tuljdonosai, valamit az Üzemeltető informatikai rendszerének rendszergazdásja fér hozzá. A nyilvános adatokhoz (Becenév, vásárolt pozíciók száma, pozíció tulajdonosok listája) bármely Felhaszáló szabadon hozzáférhet.

Regisztrációval, és az ÁSZF elfogadásával minden Felhasználó hozzájárul, hogy (általa kikapcsolható) értesítő e-maileket küldjön részére az Üzemeltető.Nem nyilvános személyes adatokat harmadik személyeknek az Üzemeltető nem adja át, ide nem értve az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokat, amelyekre csak jogszabályban meghatározott esetekben kerülhet sor.

Felhasználó hozzájárul, hogy a Weboldalt az Üzemeltető bármikor más üzemeltetőnek átadhassa, eladhassa, az összes tárolt adattal együtt a mellett, hogy a jogutód az ÁSZF-nek megfelelően veszi át a Weboldal üzemeltetését.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Weboldalon történő játék-tevékenységről statisztikai adatokat hozzon nyilvánosságra, személyes adatok feltüntetése nélkül.

Az adatok az Üzemeltető szerverén kerülnek tárolásra. Az Üzemeltető nem felel azért, ha harmadik személy jogtalanul, illegális módon hozzájut ezekhez az adatokhoz.

Üzemeltető rendszeres adatmentést végez a Weboldalról és az adatbázisaiban tárolt adatokról.
GDPR megfelelőséggel kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


I. A Tájékoztató célja

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse jelen weboldal üzemeltetője (társaság) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2 A jelen Tájékoztató jelen weboldalon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

II. Fogalom meghatározások

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül jelen weboldal üzemeltetője (lásd ÁSZF / Kapcsolat).

2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy, Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.4 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozó a webodal üzemeltetője (lásd ÁSZF / Kapcsolat)

2.5 Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal és azon elérhető funciók.

2.6 Felhasználó: az a természetes személy, aki a webodalon regisztrál, és ennek keretében megadja adatait.

2.7 Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Szolgáltatás üzemeltetője által, az egyes Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a Szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatás webodalához, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

2.8 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

III. A kezelt Személyes adatok köre

3.1 Ha a Felhasználó a weboldalt látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

3.2 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a weboldal szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelhet minden olyan adatot, melyet a felhasználó önkénytesen megad, továbbá: utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja, regisztráció időpontja, regisztráció IP címe.

3.3 Amennyiben a Felhasználó a weboldal részére e-mailt vagy üzenetet küld, úgy az Adatkezelő külön adatbázisban nem rögzíti a Felhasználó e-mail címét, de azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1 Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű, bizonyos funkciói nem működőképesek.

4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
a)a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás
b)a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
c)a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
d)egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
e)statisztikák, elemzések készítése;
f)közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
g)Felhasználó által generált tartalmak közzétételéhez tárhely biztosítása;
h)közösségi szolgáltatások (pl fórum) esetén Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;
i) bizonyos esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
j) egyes szolgáltatások esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése
k)az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
l)a Felhasználók jogainak védelme;
m)az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

5.2 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő ráutaló magatartása alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a Felhasználó által a weboldalra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

5.3 Jelen Tájékoztatóban
meghatározott Adatfeldolgozó részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.6 Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó ráutaló magatartása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.4 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

6.6 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

6.7 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.8 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.9 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

6.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

VII. Az Adatkezelések időtartama

7.1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

7.2 A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó nem rendelkezik regisztrációval, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7.3 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.
A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt adatok, feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok megadása hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

7.4 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7.5 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

7.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.
Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők.
Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a központi e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.
Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Az Adatkezelő által küldött értesítéseket a Felhasználók bejelentkezés után tudják saját maguk kikapcsolni.

8.4 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.6 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamelyik Szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

IX. Adatfeldolgozás

9.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

9.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

9.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

9.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

X. Külső szolgáltatók

10.1 A weboldal üzemeltetője vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.
Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

10.3 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók
A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan a Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt.
E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.
Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Adverticum Kft., Facebook Inc., Google LLC.

10.5 Fizetést biztosító Külső szolgáltatók
A Szolgáltatások üzemeltetői az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásaik, illetve a fizetős szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződnek. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el.
Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók: PayPal Inc., Barion Payment Zrt., Netfizetés.hu Kft.

XI. Adattovábbítás lehetősége

11.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

XII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

12.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

12.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai a weboldal e-mail címén.

13.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

13.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

2018.05.14.

A Weboldalon megjelenő mindennemű adat, információ, képi megjelenés az Üzemeltető szerzői jogi védelme alatt áll, és az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, amik az Üzemeltető írásos engedélye nélkül máshol nem használhatók fel semmilyen formában.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldal használatát megkezdi, ezen ráutaló magatartásával elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás a jelen ÁSZF részét képezi, és minden Felhasználóra kötelező érvényű.Cookie-k használata

A honlap megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében "sütik" (cookie) kerülnek elhelyezésre az igénybe vevők számítógépén. Süti az igénybe vevő böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely az igénybe vevő későbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a honlap korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevő gépének felismerésére.

Üzemeltető a honlapról begyűjtött süti-információk segítségével követni tudja az új és ismételt látogatók számát, valamint belső elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat. Lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a honlap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.
A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de az igénybe vevő a böngészőjében módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a sütik elutasítására vagy arra, hogy szelektíven csak bizonyos sütiket fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak nem fognak megfelelően megjelenni.

A honlapon az igénybe vevők számítógépeinek az IP-címei naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék azok látogatását. Az oldal megtekintésekor, valamint a regisztrációk alakalmával rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás időpontja, valamint bizonyos esetekben – amikor az igénybe vevő számítógépének beállítása engedi – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezek a naplófájlban rögzített adatok a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai célra, valamint a honlap biztonságos működésének biztosítására, jogellenes támadások kivédésére és felderítésére kerülnek felhasználásra. Üzemeltető ezeket az adatokat a felhasználó hozzájárulása hiányában csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. A naplófájlok legfeljebb 180 napig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén.

· FŐOLDAL
· KLUB INFORMÁCIÓ
· ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
· REGISZTRÁCIÓ
· KAPCSOLAT
· PARTNEREINK

Kedveld Facebook oldalunkat is!

Az oldalt csak 18 éven felüliek látogathatják!
© 2022 Minden jog fenntartva

Barion