lottoklub
FŐOLDAL
KLUB INFÓ
REGISZTRÁCIÓ
KAPCSOLAT
Általános szerződési feltételek és cookiek használata
1. Bevezető:

Csoportszervező, tevékenységi körében eljárva világháló-portálszolgáltatást nyújt, melynek elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson az internetes közösségi (csoportos) lottójátékokban részt venni kívánó személyek célirányos és hatékony csoportba szerveződéséhez. Tevékenységi körében eljárva a Csoportszervező nem nyújt és nem közvetít pénzügyi szolgáltatást, illetve nem végez semmiféle pénzügyi tevékenységet.

A Csoportszervező nem szervez szerencsejátékot, hanem kizárólag más cég/szervezet által rendezett, Ötös-, Hatos- és Skandináv lottó, Kenó, illetve Eurojackpot játékokra készít mező-variációkat, amelyekhez az azokat közösen megvásárló, és webhelyén keresztül ezekhez csatlakozó felhasználói csoportokat szervez. A csoportokban résztvevő személyek 1 (egy) és 100 (száz) % (százalék) közötti részesedést vásárolhatnak egy vagy több általuk kiválasztott mező-variációban. (Az egyes játékokban a Csoportszervező előírhat minimális vásárolható mennyiséget, és vásárlási egységet.) Ha az adott mező-variáción belül minden részesedés elkelt, a Csoportszervező a szelvényeket kitölti, és gondoskodik azok nevezéséről a legközelebbi vagy az azt követő sorsolásra. Ha egy adott mező-variáció nyereményt hoz, abban az esetben a Csoportszervező az elért nyereményeket 100%-ban, maradéktalanul kiosztja a Felhasználók között, az általuk az adott Játékvariáción belül vásárolt részesedésük (pozíciók száma) arányában.

A Csoportszervező által megbízott természetes személy, mint Megbízott gondoskodik a feladásra kerülő Játékvariáció alapján kitöltött szelvények nevezéséről a legközelebbi sorsolásra.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, ezen ráutaló magatartásával elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás a jelen ÁSZF részét képezi, és minden Felhasználóra kötelező érvényű.

A Csoportszervező kötelezi magát arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatást előzetes figyelmeztetés nélkül nem módosítja vagy szünetelteti. A szolgáltatás módosítására vagy szüneteltetésére kizárólag lezárt, kifizetett és elszámolt játékok esetén jogosult a Csoportszervező. Ez alól kivételt képeznek azon esetek, amikor a Csoportszervező visszaélésre vagy csalásra utaló jelet tapasztal. Ez esetben a Csoportszervező minden előzetes figyelmeztetés nélkül szüneteltetheti szolgáltatását, megtagadhatja a visszaélés vagy csalás gyanújába került felhasználó hozzáférését, valamint korlátozhatja annak mindennemű tevékenységét a weboldalon.

2. A Csoportszervező neve

NEOCENT LTD. (159,825 cégjegyzékszám, Belize City, Belize) mint Csoportszervező

3. A Csoportszervező elérhetősége:

Honlap: lottoklub.com
Magyar nyelvű ügyfélszolgálat:
E-mail: info@lottoklub.com

4. A Csoportszervező által nyújtott Szolgáltatások:

A Csoportszervező a Felhasználó részére világháló-portálszolgáltatást nyújt. Ennek keretében biztosítja a Felhasználó részére, hogy a Portálfelületet rendeltetés szerint használja, Játékcsoportokban vegyen részt, nyereményre tegyen szert, nyereményéhez hozzájusson. A szolgáltatásnyújtás kapcsán kizárólagosan a magyar nyelvet használja.

5. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) célja, tárgyi és személyi hatálya

Az ÁSZF a Csoportszervező által nyújtott csoportos lottófogadás teljes körű lebonyolítására kínált ajánlat elfogadásának, és teljesítésének feltételeit, és ennek megvalósításához nyújtott világháló-portál szolgáltatás igénybevételére vonatkozó hozzáférési lehetőség feltételeit, a Csoportszervező és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

Jelen ÁSZF hatálya a Csoportszervező és a Felhasználó szerződéses kapcsolatához kötődik. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Csoportszervező minden Felhasználójára, valamint a Csoportszervezővel a Csoportszervező által nyújtott világháló-portál szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre és a szerződéssel érintett harmadik személyre.

6. Értelmező rendelkezések:

A Felhasználó
Felhasználó az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki igénybe veszi a Csoportszervező által nyújtott, a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást.

Regisztráció hiányában is Felhasználónak minősül a honlapot csak megtekintő jogi személy, illetve jogi, személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, az egyesület, a köztestület, illetőleg az alapítvány stb., vagy egyéni vállalkozó magánszemély, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül veszi igénybe a világháló-portálszolgáltatást.

Amennyiben a Felhasználó még nem múlt el 18 éves, úgy regisztrált felhasználó nem lehet. A 18. életévének betöltése után korlátozás nélkül használhatja a lottoklub.com minden szolgáltatását.

Portálfelület:
A lottoklub.com weboldalon megjelenő információk, illetve azon lehetőségek összefoglaló fogalmi megjelölése, amely lehetőségek képi megjelenítés útján lehetővé teszik a Felhasználók számára, hogy a Csoportszervező által nyújtott szolgáltatást igénybe vegyék, ide értve azt is, hogy a weboldal használata során személyes döntéseket hozzanak.

Ajánló:
Az a Felhasználó, aki más felhasználókat hív meg abból a célból, hogy újabb Felhasználóként a Portálfelületet használja.

Regisztráció, Regisztrálás, Regisztrálni:
Az a művelet, amelynek során a személyes azonosító adatok megadásával a Portálfelületen új Felhasználó szerez teljes körű jogosultságot a Portálfelület használatához.

Egyenlegszámla:
Az a Magyar Forintban kifejezett pénzösszeg, amelyet a Csoportszervező a Felhasználó által a Csoportszervező elkülönített bankszámláján – bevételekkel és kiadásokkal korrigált egyenlegeként – nyilván tart. Ezen összeg erejéig a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Közösségi Csoportjátéktéren rendelkezésre álló mező-variációból, részesedés vásárlása céljából felhasználja, vagy annak kifizetését kérje.

Kuponkód:
Csoportszervező alkalmi jelleggel, promóciós kedvezményekkel, illetve juttatásokkal járó jóváírást adhat azon Felhasználóknak, akik megfelelnek az alkalmi jellegű promóciós feltételeknek. A promóciós kedvezményként nyújtott Kuponkód megjelölésű jóváírások készpénzre nem válthatók.

Közösségi Csoportjátéktér:
A Portálfelület azon része, amelynek használatával a Felhasználó Játékvariáción belül részesedést vásárolhat.

Kiadás:
Az a Tranzakció, amelynek eredményeként a Felhasználó a Közösségi Csoportjátéktéren, illetve a Portálfelület működésével kapcsolatos egyéb okból vagy célból Egyenlegszámláját csökkenti.

Jóváírás:
Az a Tranzakció, amelynek eredményeként a Felhasználó a Közösségi Csoportjátéktéren, illetve a Portálfelület működésével kapcsolatos egyéb okból vagy célból Egyenlegszámláját növeli.

Nagynyeremény:
Minden olyan nyeremény, amely a Szerencsejáték Zrt. Részvételi szabályzata értelmében nagynyereménynek minősül.

7. A regisztráció:

A regisztráció alkalmával a Felhasználó által megadott adatok alapján a Csoportszervező jogosult ellenőrizni, hogy a Felhasználó betöltötte-e a 18. életévét. Egy Felhasználó csak egy regisztrációval rendelkezhet.

A Csoportszervező azt megelőzően, hogy a Felhasználó regisztrációjára sor kerülne, egyértelműen tájékoztatja a Felhasználót azokról a technikai lépésekről, amelyeket a jelen ÁSZF elektronikus úton való elfogadásához meg kell tenni.

A regisztráció során a Felhasználó a következő adatokat köteles megadni: Becenévnév, Teljes név, E-mail cím, Születési dátum, Jelszó, Jelszó újra.

A Becenév sikeres regisztrációt követően már nem változtatható. A Becenév a többi felhasználó számára is látható. A Becenév kiválasztásakor a Csoportszervező vizsgálja, hogy ugyanazon névvel már regisztrált-e másik felhasználó.

E-mail cím utólag a Portálfelületen nem módosítható. E-mail cím módosítása az Ügyfélszolgálat igénybevételével lehetséges.

Jelszó választásakor javasolt, hogy a Felhasználó számokat, kis- és nagybetűket vegyesen használjon, és legalább 8 karakteres jelszót válasszon. Ezeket a Csoportszervező nem vizsgálja, és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármilyen jelszót elfogad a rendszer. A Felhasználónak van lehetősége Jelszóváltoztatásra.

A Teljes név kitöltésekor a Felhasználó köteles a hatósági arcképes személyazonosító okmányában szereplő, valós, teljes nevét megadni. A Teljes név az adatmódosítás menüpontban változtatható. A Felhasználó által megadott e-mail címre a regisztráció után aktiváló levelet küld a rendszer. A Felhasználó csak a regisztrációs visszaigazolást követően válik aktív Felhasználóvá.

A születési dátum a felhasználó azonosítását segíti. Automatikusan vizsgálja a rendszer, hogy a Felhasználó betöltötte-e a 18. életévét. A születési dátum a beazonosítás alapjául szolgáló információ. Ez az adat nem módosítható.

A regisztrációs adatok minden mezőjének kitöltése kötelező. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelően adja meg az adatokat, vagy olyan Becenevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs adatrögzítő oldal kitöltése nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A hiba okáról figyelmeztető szöveg tájékoztatja az űrlap kitöltőjét.

A regisztráció befejezéséhez a Felhasználó köteles az ÁSZF-et és az Adatvédelmi nyilatkozatot elolvasni, és tudomásul venni. A Felhasználó a tudomásul vételt azzal fejezi ki, hogy a jelölőnégyzet bepipálásával elismeri azok elolvasását és megértését. A jelölőnégyzet bepipálásával a Felhasználó regisztrációja befejezhető, míg annak hiányában a Felhasználó regisztrációjára nem kerülhet sor. A regisztráció befejezésekor a megadott e-mail címre a rendszer automatikus aktiváló levelet küld. Az ott közölt linkre kattintva a regisztrációs folyamat lezárult, és a Felhasználó a választott felhasználói nevével és jelszavával bejelentkezhet. A regisztrációval a Felhasználó beleegyezik, hogy az általa megadott e-mail címére a Csoportszervező az általa vásárolt Játékvariáció aktuális állásával kapcsolatos, valamint tájékoztató és reklám jellegű elektronikus leveleket küldjön.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ÁSZF megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Csoportszervező kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, illetve elmaradt nyereményért, hogy a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói regisztrációját.

8. A portálfelület használatával kapcsolatos regisztrációs szerződési feltételek:

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy közötte és a Csoportszervező között szerződés jön létre azáltal, hogy a Felhasználó személyazonosítására alkalmas adatait megadja a Regisztráció során.

Minden Felhasználó ingyenesen regisztrálhat a Portálfelületen. Az a Felhasználó, aki ajánlókód alapján regisztrál, és az őt meghívó Felhasználót a meghívásból származó jóváírás szerzési lehetőséghez kívánja juttatni, a rendelkezésére álló ajánlókódot tartalmazó link felhasználásával regisztrálhat.

A Felhasználó által készpénzbefizetéssel vagy átutalással teljesített befizetést a Csoportszervező a Felhasználónak a Portálfelületen kezelt Egyenlegszámláján legkésőbb a Csoportszervező bankszámlájára történő beérkezést követő egy munkanapon belül jóváírja.

A felhasználó által a Csoportszervező bankszámláján elhelyezett pénzösszeg a Felhasználó tulajdonát képezi, annak mindenkori egyenlegét a Csoportszervező csupán nyilván tartja – kamatot nem fizet rá –, és a bankszámlán elhelyezett pénzösszeget a felelős őrzés szabályai szerint őrzi. Aki a dolgot más érdekében anélkül tartja magánál, hogy arra külön jogviszonynál fogva jogosult vagy köteles volna, a dolog őrizetéről a jogosult költségére és veszélyére mindaddig köteles gondoskodni, amíg az a dolgot át nem veszi (felelős őrzés). A felelős őrző a dolgot költségei megtérítéséig visszatarthatja.)

A Felhasználó bármikor jogosult a Regisztrációját törölni. A törlést bejelentkezés után az Adatmódosítás menüpontban teheti meg. A törlés azonnali törlést jelent. A törlés akkor is megtörténik, ha épp folyamatban levő játéka van, vagy épp pozitív számlaegyenlege van a Felhasználónak. A Felhasználó a regisztrációjának törlésével lemond a számlaegyenlegén levő összegről, valamint a folyamatban levő játékainak esetleges nyereményeiről.

Bármely nyeremény kifizetésekor Csoportszervező a regisztrációs adatokat jogosult egyeztetni. A Felhasználó a nyereményre csak akkor szerez jogosultságot, ha az általa megadott, és a rendszerben tárolt adatok megegyeznek a hatósági arcképes személyazonosító okmányában szereplő adataival. A Csoportszervező jogosult elektronikus úton rögzíteni a Felhasználónak a Portálfelületen folyatott minden tevékenységét (erről ún. logfájl készülhet).

9. A Felhasználó jogai:

A Felhasználó jogosult a Csoportszervező szolgáltatását igénybe venni, és jogosult a Portálfelületet használni, amelynek során a Közösségi Csoportjátéktéren szabadon jelentkezhet csoportos játék(ok)ra, az ezekre vonatkozó szerződési feltételek betartásával.

A Felhasználó jogosult a Csoportszervező szolgáltatását harmadik személy(ek) részére ajánlani, és az ajánlás eredményeként jóváírást kaphat egyenlegén kaphat.

A Felhasználó bármikor jogosult az Egyenlegszámláján nyilvántartott pénzösszegből, annak erejéig a Csoportszervezőtől kifizetést kérni. Minimálisan kifizethető összeg 5.000 Ft. Felhasználó, csak a pénzbefizetésből és a nyereményből származó összeg felvételére jogosult. A kupon, jutalék vagy egyéb más marketing célból jóváírt összegek készpénzre nem válthatók, csak játékra használható a Csoportszervező Portálfelületén.

Ajánlókód

Bármely regisztrált Felhasználónak lehetősége van ajánlani a Csoportszervező által nyújtott szolgáltatást olyan (ismerős) természetes személyek számára, akik nem regisztráltak a lottoklub® szolgáltatására. Az ajánláshoz Csoportszervező speciális egyedi Ajánlókódot és linket biztosít a Felhasználók részére, hogy egyértelműen követhető legyen az ajánlási folyamat.

Ha ajánlás alapján, az ajánlókódos link segítségével regisztrál egy új Felhasználó, akkor minden befizetésének 10%-át Csoportszervező jóváírja az ajánló Felhasználó számlaegyenlegén. Ez az összeg készpénzre nem váltható, csak játékra használható a Csoportszervező Portálfelületén.

10. Felhasználó kötelezettségei:

A Felhasználó köteles a rendelkezésére bocsátott Portálfelületet rendeltetésszerűen használni.

A Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy a Csoportszervezőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okozzon. Amennyiben a Felhasználó nem tartja be a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, vagy bármilyen más – a hatályos jogszabályokba ütköző – jogsértést követ el, a Csoportszervező jogosult saját rendszerén belül szankciókkal élni, vagy a jogsértés jellegéhez kapcsolódóan érintett hatóság intézkedését kérni.

Amennyiben a Felhasználó a Portálfelület működésével kapcsolatba hozható bármilyen jogsértést követ el, illetve nem tartja be a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, a Csoportszervező jogosult befagyasztani a Felhasználó Egyenlegszámláját a jogsértés tényének jogerős bírósági megállapításáig, illetve a károkozó és károsult fél vagy felek peren kívüli megegyezéséig. Azon időszak alatt, amíg a Csoportszervező a Felhasználó Egyenlegszámláját befagyasztja, az annyit jelent, hogy a Felhasználó a számlája feletti rendelkezési jogát elveszíti.

A Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy a Portálfelületet a hatályos jogszabályokba ütközően használja, és azzal a bármelyik másik Felhasználó jogát, vagy jogos érdekét sértse, illetve veszélyeztesse.

A Felhasználó által a Portálfelület működésével összefüggésben történő bármilyen reklámozó tevékenység, kéretlen üzenet (spam), kéretlen falfirka (graffiti), "lottoklub" logó közterületen való jogosulatlan elhelyezése formájában is szigorúan tilos. Az ilyen és ehhez hasonló esetekben a Csoportszervezővel szemben támasztott kárigényt a Csoportszervező minden esetben a Felhasználóra hárítja át.

Amennyiben a Felhasználó a Portálfelületen nyilvántartott egyenlegszámlájáról kifizetést kér a Csoportszervezőtől, úgy a Felhasználó az általa szerzett esetleges jövedelmével vagy más jogcímen keletkezett bevételével saját maga köteles elszámolni (adóbevallás teljesítése) a hatályos adójogi szabályok betartásával.

A Felhasználó köteles tűrni azt, hogy a Portálfelület használata során az általa vásárolt Játékvariációk kapcsán szervezési és adminisztrációs díjat vonjon le a Csoportszervező.

11. A kötelezettségeit megsértő Felhasználóval szemben alkalmazható szankciók:

A Csoportszervező döntése alapján alkalmazható szankciók a következők lehetnek:
Egyenlegszámla befagyasztása (a vizsgálat lezárásáig, vagy a bíróság jogerős döntéséig)
Hozzáférés korlátozása (a vizsgálat lezárásáig, vagy a bíróság jogerős döntéséig)
Azonos IP címről vagy számítógépről érkező Regisztráció visszautasítása
Azonos IP címen vagy számítógépen érvényesítendő kuponkód felhasználásának tiltása
Büntető feljelentés megtétele

12. Játékok

A Csoportszervező által kínált mező-variációk a Lottó menüpont alatt érhetőek el.
A lottóhúzás adatai (játékhét, dátum, nyerőszámok, találatokhoz rendelt nyeremények) automatikusan frissülnek.

Mező-variációból részesedés vásárlása

Játékban kizárólag az a Felhasználó vehet részt, aki saját személyes, valós adatainak megfelelően hiánytalanul és pontosan kitöltötte a Regisztrációs Űrlapot, regisztrációját aktiválta, és számláját feltöltötte legalább a vásárolni kívánt mező-variáció arányos részének ellenértékével megegyező összeggel.

Mező-variációkban a Csoportszervező állapítja meg, hogy az egyes variációkba mennyi játékos vehet részt.

A "Státusz" oszlopban az adott variáció státusza látható. A "játékosra várunk" megjelölésű mező-variációk a még be nem telt részesedés (pozíciók) erejéig megvásárolhatók. A "betelt, indul" megjelölésű mező-variációk 100 %-os mértékben megvásárlásra kerültek, azokból a Felhasználó részesedést vásárolni már nem tud.

A "Pozíció ára" oszlopban a legkisebb vásárolható egység ellenértéke van feltüntetve, amely tartalmazza a szelvények árát, és a bruttó szervezési és adminisztrációs díjat is.

Az összes játékfajta számsor adatlapja megtekinthető. A táblázatos és szöveges részben minden, a játékra jellemző adat és információ megtalálható (játékmezők száma, pozíciók száma, szabad pozíciók száma, státusz, stb).

A "Vásárolandó pozíciók száma:" résznél kiválasztható a megvásárolandó pozíciók száma, és látható annak ára is. A "Mehet" gombra kattintva vásárolható meg a kiválasztott mennyiségű pozíció.
A "Mehet" gomb megnyomását követően a Felhasználónak a vásárlástól elállni nincs joga. A mező-variációból vásárolt részesedés nem visszavonható tranzakció.
A "Mehet" gomb megnyomása után a tranzakció befejeződik, és a Felhasználó tárolt egyenlegéből az ellenérték levonásra kerül, egyidejűleg a mező-variáció adatlapja minden információval együtt megjelenik a "Játék, amibe beszálltál" menüpont alatt.

Ha a Felhasználó nem rendelkezik elég pénzzel egyenlegén, akkor erről figyelmeztető felirat tájékoztatja.

Bármely Játékvariációból részesedés vásárlása csak abban az esetben jöhet létre a regisztrált Felhasználó esetében, ha Egyenlegszámláján rendelkezik legalább akkora összeggel, amekkora az ellenértéket fedezi. Mező-variációból részesedés vásárlása esetén a Felhasználó minden esetben először a rendelkezésére álló "csak játékra felhasználható egyenlegét" használja fel.

A "Szabad pozíció" oszlopban feltüntetett érték a még megvásárolható pozíciók számát mutatja. Azt követően, hogy ez a szám eléri a teljes telítettséget (azaz a megadott pozíciók számát), erre a konkrét mező-variációra már nem lehet jelentkezni.

A Felhasználó által vásárolt mező-variáció kizárólag akkor kerül feladásra, ha a mező-variáció teljes egészében, 100%-ban megvásárlásra került határidőn belül.

Minden lezárt (100%-ban megvásárolt) mező-variációt a Csoportszervező – lehetőség szerinti soron következő – lottósorsoláson felad úgy, hogy azok a játékba kerüljenek. Amennyiben a játék megtelik, de a Csoportszervező nem zárja le, akkor valamilyen elháríthatatlan ok miatt (idő, vagy technikai gond) nem tudott a variáció játékba kerülni. Ilyenkor a variáció szelvényei a soron következő húzáson kerülnek játékra.

13. Felhasználók becenevének publikussága

A Felhasználók nem láthatják egymás játékait, viszont minden játéknál látható azon Felhasználók beceneve valamint vásárolt pozíciójuk száma, akik pozíciót vásároltak abban a játékban.

14. Részvétel a játékokban

A Csoportszervező csoportba szervez Felhasználókat az Ötöslottó, a Hatoslottó, valamint a Skandináv lottó játékára, valamint Kenó és Eurojackpot játékokra, továbbá ezen nyereménysorsolásokon való eredményes részvétel érdekében számítógépes variációkat (mező-variációk) készít a csoportoknak.

A jelen ÁSZF szabályozza a Játékvariációkban való részvételt, a Felhasználók egymáshoz való viszonyát, az egyes Felhasználók és csoportok Csoportszervezőhöz való viszonyát, valamint a szelvények feladására megbízott(ak) és a Felhasználók közötti viszonyt. Az adott Játékvariációból részt vásárolt Felhasználók között nem jön létre jogviszony. Minden Felhasználó a Csoportszervezővel áll jogviszonyban.

Csoportszervező a lezárt és 100%-ban megvásárolt mező-variáció feladására megbízást ad egy természetes személynek, aki a mező-variáció feladásakor az adott mező-variációt megjátszó Felhasználók nevében és helyett jár el. Csoportszervező, és a megbízott természetes személy sem garantálja, hogy a Felhasználók által megvásárolt mező-variációkat játékba küldi. Ha Csoportszervező és a megbízott természetes személy sem küldi játékba a mező-variációkat, abban az esetben a Felhasználók sem tarthatnak igényt az esetleges nyereméynekre, amelyeket a játékba küldött mező-variációkkal nyerhettek volna.

Csoportszervező fenttartja magának a jogot, hogy a játék bármely fázisában megváltoztathassa bármely mező-variációban a benne szereplő számokat.

A nyeremények tekintetében a Felhasználó a Megbízottal áll jogviszonyban. A Megbízott a Csoportszervező által átadott adatok alapján látja el feladatát. A Megbízott mint a Csoportszervező által megbízott természetes személy gondoskodik a feladásra kerülő Játékvariáció alapján kitöltött szelvények nevezéséről lehetőség szerint a legközelebbi vagy azt követő sorsolásra. Ha ezt a kötelezettségét a megbízott személy nem teljesíti, akkor a Felhasználók nem tarthatnak igényt az esetleges nyereményekre sem, illetve egyéb kártérítlési igénnyel sem élhetnek. Ezt a Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik.

A lottószelvények feladását követően a Megbízott a megjátszott szelvényeket átadja a Csoportszervező részére, megőrzés céljából. A Csoportszervező felel a feladott szelvények biztonságos őrzéséért, és felel azok kiadásáért a Megbízott részére. Amennyiben a megjátszott szelvények után nyeremény(ek) felvételére kerül sor, a Csoportszervező átadja a nyertes szelvényeket a Megbízott részére, amely nyereménnyel a Megbízott köteles elszámolni.

A Megbízott az általa felvett nyereményt teljes egészében átadja a Csoportszervező részére, aki gondoskodik az összegnek a Felhasználók Egyenlegszámláján történő elhelyezéséről.

15. Befizetés az Egyenlegszámlára, kifizetés az Egyenlegszámláról:

A Felhasználó az Egyenlegszámláját bármikor feltöltheti. A felhasználható egyenlegről a Portálfelületen keresztül kaphat információt a Felhasználó. A "Számlatörténet" az Egyenlegszámláján nyilvántartott egyenleget, valamint a számlamozgásokat részletesen mutatja.

A Felhasználó táblázatos formában, dátum szerint rendezve megtekintheti egyenlegszámlájának számlatörténetét. Zölddel a jóváírt (befizetés, jóváírás, nyeremény), sárgával a terhelt (kifizetés, játékrészesedés-vásárlás, téves egyenleg korrekció) pénzmozgások vannak kiemelve. A mező-variációkból vásárolt negatívként feltüntetett sorok, illetve a variációkból jóváírt nyereménysorok végén látható [részletek] linkre kattintva az adott mező-variáció adatlapjára lehet jutni.

16. Az Egyenlegszámla feltöltése (Egyenleg feltöltés, befizetés)

Egyenleg feltöltése a Portálfelületen kialakított online fizetési megoldással végezhető el. Ezen befizetések során a befizetett összeg azonnal megjelenik az Egyenlegszámlán.

Jelenleg két elérhető módja van az egyenlegfeltöltésnek:
Paypal
Bankkártyás fizetés

A Paypallal történő fizetés esetén a program elnavigálja a Paypal oldalára és ott bejelentkezés után lehet fizetni, vagy az előre feltöltött Paypal egyenlegéből, vagy a bankkártya adatainak megadása után közvetlenül bankkártyával. A bankkártyával történő fizetéshez egy nagyon gyors és egyserű regisztrációs folyamat után nyílik lehetőség a Paypal rendszerében, amit csak egyszer kell végigcsinálni. Utána csak be kell jelentkezni a bankkártyával történő fizetéshez.

Bővebb tájékoztatást és útmutatást a Paypal fiók létrehozásához a Paypal oldalán talál.

A felhasználói egyenleg bármilyen összeggel feltölthető, és a feltöltött összeg tetszőlegesen Felhasználható. Az Egyenlegszámlán nyilvántartott pénz után a Felhasználót kamat nem illeti meg.

A Csoportszervező az Egyenlegszámla kezelése körében történő elszámolásánál egész forintra kerekít.

17. Kifizetés az Egyenlegszámláról (Nyeremény felvétel)

A Felhasználó akkor kérhet kifizetést bankszámlára, ha a Felhasználó által az Egyenlegszámlájáról kifizetni kért – és kifizethető – pénzösszeg eléri legalább az 5.000.- Ft azaz ötezer forintnak megfelelő összeget. A Felhasználó átutalással felső összeghatár nélkül jogosult kizárólag magyarországi bankszámlára kifizetést kérni. A kifizetés költsége a felhasználót terheli. A kifizetés költsége a kifizetendő összegen felül a Felhasználó számlájáról levonásra kerül.

Kifizetés csak akkora értékben kezdeményezhető, amekkora összeg a szükséges költségeket is beleértve a számlán rendelkezésre áll.

Kifizetés bármely Magyarországon vezetett bankszámlára kérhető. A kifizetéshez szükséges adatok az "Adatmódosítás" oldalon megadhatóak. A már elindított kifizetési folyamatokat nem befolyásolja a későbbi adatmódosítás. A kifizetés pillanatában érvényben levő név és bankszámlaadatok alapján kerül kifizetésre az összeg.

Az igényelt kifizetés mindaddig visszavonható, amíg a státusza: "feldolgozás alatt".

A Felhasználó által a Portálfelületen kezelt, Egyenlegszámlája terhére a Felhasználó saját bankszámlájára történő kifizetést a Csoportszervező a Felhasználó erre irányuló igényének beérkezését követő 5 banki napon belül teljesíti.

A Felhasználó a Számláján nyilvántartott egyenlegen túlmenően semmiféle egyéb követelést nem támaszthat a Csoportszervező irányába.

A Felhasználót alkalmi jelleggel különféle ajándék jóváírások illethetik meg, amelyekről az Üzemeltető saját hatáskörén belül dönt. Mivel ezek ajándéknak minősülnek, ezekkel kapcsolatban a Felhasználó előzetesen is lemond a reklamáció jogáról.

18. Rendszeres díjak:

A Csoportszervező havidíjat nem számol fel.

19. Az egyes Felhasználók és csoportok Csoportszervezőhöz való viszonya, valamint a megbízott(ak) és a Felhasználók viszonya:

A lezárt és 100%-ban megvásárolt mező-variáció feladására irányuló megbízást a Csoportszervező adja meg a Megbízottnak. A Játékvariációban részesedéssel bíró Felhasználók együttesen és külön-külön, kizárólag a Csoportszervezővel állnak jogviszonyban. A Felhasználók a Megbízottal kizárólag a feladott szelvények útján ténylegesen megnyert nyeremények tekintetében állnak jogviszonyban.

20. Egyenleg kifizetése, nyeremények kifizetése, nagy összegű nyeremények kifizetése

Csoportszervező rendszeres tájékoztatást ad a nyeremények kifizetésének állásáról a Portálfelületen.

Csoportszervező fenntartja a jogot arra nézve, hogy az Egyenlegszámláról való kifizetést megelőzően a Felhasználó személyazonosságát ellenőrizze.

21. A nyeremények jóváírása

Kisnyeremények esetében a nyeremények jóváírása a Felhasználók egyenlegszámláján az automatikus ellenőrzést követően azonnal megtörténik. A nagynyeremények jóváírására csak azt követően kerül sor, hogy a leadott nyereményigénylés alapján a nyeremény összegét ténylegesen a lottoklub megkapta. Mindaddig, amíg ez nem történt meg, a Felhasználók a "Függő nyeremény" menüpontban követhetik nyomon ezt a nyereményt. Ez a menüpont csak akkor érhető el a Portálfelületen, ha a Felhasználó be van jelentkezve, és van ilyen függőben levő nyeremény-kifizetése.

22. Szavatosság:

A Csoportszervező szavatosságot vállal azért, hogy
a) A Csoportszervező olyan informatikai rendszert működtet, amely a jelen ÁSZF-ben foglaltak maradéktalan betartását teszi lehetővé.
b) A Felhasználó Számláján nyilvántartott egyenleget a tényleges ki- és befizetéseknek megfelelően folyamatosan frissíti, és azt a valósággal egyezően tartja nyilván.
c) A mező-variációk feladására kizárólag hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező személy(ek) kapnak megbízást.
d) A nyeremények felvételére a lehető legrövidebb időn belül sor kerül azzal, hogy a nyereménynek először a lottoklub-hoz kell beérkeznie.
e) A nyeremények maradéktalan kifizetésére a Csoportszervező képviselői felelősséget vállalnak kizárólag abban az esetben ha az a mező-kombináció valóban feladásra kerül, és valóban nyereményt fizet ki az alapján a Szerencsejáték Zrt. Ha egy mező-kombináció bármilyen okból nem került játékba, azaz a Csoportszervező és/vagy megbízottja nem játszotta meg az adott mező-kombinációt a Szerencsejáték Zrt. játékában - annak ellenére, hogy a weboldalon a csoport játékba került - akkor annak nyereményére sem jogosult a Felhasználó.

A Csoportszervező nem vállal szavatosságot a világháló-portálszolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.

A Csoportszervező a világháló-portálszolgáltatást a mindenkor kialakított aktuális formájában biztosítja a Felhasználók számára, és nem garantált, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni a Felhasználó által támasztott egyedi, illetve személyesen kialakított követelményeknek, céloknak és/vagy elvárásoknak. A Csoportszervező a világháló-portálszolgáltatást és a Felhasználók által vásárolt mező-variációk feladását biztosítja, nem garantálja azonban a mező-variációk eredményességét.

23. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) módosítása:

Jelen ÁSZF megállapodási ajánlatot jelentenek addig, amíg a Felhasználó által történő kifejezett elfogadással hatályos szerződéssé válik a Csoportszervező és a Felhasználó között. Jelen ÁSZF kizárnak a Csoportszervező és a Felhasználó között bármely egyéb megállapodást és szerződési feltételt.

A Csoportszervezőnek jogában áll, hogy a jelen ÁSZF-et – kizárólag a jövőre esedékes feltételekkel – módosítsa, azonban köteles azt a Csoportszervező a tervezett módosítást megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal, a jelen szerződés közzétételével azonos helyen és módon közzétenni, és erről a Felhasználókat a Portálfelületen közzétett felhívással értesíti.

Amennyiben a Felhasználó a Csoportszervező által nyújtott szolgáltatást a megváltozott ÁSZF közzétételét követően, és azok hatályba lépésének ellenére továbbra is igénybe veszi, azzal a Csoportszervező jogosult, a megváltozott ÁSZF-et elfogadottnak tekinteni.

Amennyiben a Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et nem fogadja el, jogában áll a regisztrációját törölni. Ha a Felhasználó a Portálfelületen közzétett felhívást azért nem ismerte meg, mert a Portálfelületre 7 (hét) napot meghaladó időtartamban nem lépett be, a Csoportszervező nem felel azért, hogy a Felhasználó a tervezett módosítást nem ismerte meg, azonban a Felhasználónak jogában áll a regisztrációját törölni, a vele történő pénzügyi elszámolás mellett.

24. Adatkezelés

A Regisztráció során a Felhasználó által teljesített adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, amelyet elfogadni nem tudó Felhasználó Regisztrációja nem valósul meg, amennyiben a Regisztrációhoz szükséges adatokat hiánytalanul nem adja meg. A regisztrációs adatok a regisztrált Felhasználó által kezdeményezett törlésig maradnak a rendszerben. A Felhasználó adtainak törlése nem érinti a törölt Felhasználó adatainak jogszabályban előírt kezelését, különös tekintettel a számviteli fegyelem betartása körében megismert, illetve kezelt adatokra. Ezek az adatok a jogszabályban előírt határidő elteltét követően kerülnek selejtezésre.

Ha a Felhasználó a Regisztrációja során valótlan adatokat adott meg, és ennek ténye az Üzemeltető tudomására jut, a Csoportszervező a kötelezettségeit megsértő Felhasználóval szemben alkalmazható szankciók alkalmazására jogosult azzal, hogy a hamis adatokat megadó Felhasználó csak az Egyenlegszámlájára általa befizetett összegből meglévő pénzösszegre jogosult, és a Nyeremény(ek)ből származó Bevételére nem jogosult.

A regisztrált adatokhoz a Csoportszervező rendszergazdája, illetve a nyilvános adatokhoz (pl. becenév, a játékokban pozíciót vásárlók listájánál) minden regisztrált Felhasználó hozzáférhet. A nyilvános adatok körét a Regisztráció alkalmával a Felhasználó megkülönböztetve rögzíti.

A Felhasználó a Regisztrációval egyidejűleg az ÁSZF megismerését követő jóváhagyó gomb megnyomásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Csoportszervező bármilyen reklám- és információs anyagokat küldjön a Felhasználónak bármely értesítési módon, és ebből a célból a Felhasználó által a Regisztrációkor megadott, valamint a Csoportszervező és a Felhasználó között elektronikus kapcsolat során a Csoportszervező tudomására jutott adatait a Regisztráció törlésétől számított további 180 napig kezelje.

A Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárulása önkéntes, és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A Csoportszervező pedig tudomásul veszi, hogy a Felhasználó a megadott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatja a Regisztrációjának egyidejű törlése mellett.

Nem nyilvános személyes adatokat harmadik személyeknek a Csoportszervező nem adja át, ide nem értve az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokat, amelyekre csak jogszabályban meghatározott, és rendkívüli esetekben kerülhet sor.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Csoportszervező által üzemeltetett Portálfelület az abban található összes Csoportjátékkal, adattal illetve aktuálisan regisztrált Felhasználókkal, mint termék kerüljön továbbértékesítésre, azzal, hogy a Csoportszervező jogutódja is fenntartja a rendszer működésének a folyamatosságát, valamint a hatályos ÁSZF szerint jár el.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Csoportszervező a Játékvariációban részes Felhasználók által elért csoportos nyereményekről összesített adatokat, illetve statisztikákat hozzon nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatalra, elsődlegesen reklámtevékenység keretében kerül sor, melynek célja a lottoklub® tevékenységének népszerűsítése. A Felhasználók személyes adatai semmilyen formában nem kerülnek nyilvánosságra.

A Csoportszervező nem felel a Felhasználó által a Portálfelületen elhelyezett (feltöltött) bárminemű tartalomért.

A Portálfelületen más szerzői jogainak, személyhez fűződő jogainak – ide értve a névhez, képmáshoz fűződő jogokat is – emberi méltóságának, jó hírnevének, valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a megsértése szigorúan tilos.

A regisztrált Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Csoportszervező a Felhasználók által önként megadott adatokat feldolgozza, és törvény által meghatározott, feldolgozott adatformában az oldal fejlesztési céljainak figyelembe vétele mellett felhasználja.

Az adatok a Csoportszervező szerverén tárolódnak. A Csoportszervező nem felel azért, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (elektronikus támadás esetén).

25. Információbiztonság

A Csoportszervező rendszeres adatmentést alkalmaz. Amennyiben a portál működését nem kívánt vagy nem várt egyedi vagy sorozatos információbiztonsági események zavarják, amelyek nagy valószínűséggel veszélyeztetik a portál működését, és fenyegetik az információbiztonságot, akkor is az eseményt megelőző utolsó időszakot lehet figyelembe venni az adatmentés alapján.

Amennyiben a portált hackertámadás éri, és a Felhasználók felhasználó neveit, illetve jelszavait megszerzik, úgy az összes Egyenlegszámla azonnali hatállyal lezárásra kerül. Ezt követően a Csoportszervező a rendelkezésére álló adatmentés alapján a kifizetéseket megelőzően meggyőződik a Felhasználók személyazonosságáról.

26. Felelősség:

A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Csoportszervező felelősséget nem vállal.

Mivel a Csoportszervező a Weboldalon keresztül igénybe vehető Szolgáltatást mindig az éppen aktuális állapotában, online formában nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Csoportszervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Csoportszervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért, és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

Amennyiben a Csoportszervező tudomást szerez arról, hogy az általa átvett/linkelt oldal vagy az átvétel/linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket, illetve átvett tartalmat haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Csoportszervező az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, és azok tartalmát nem ellenőrzi.

A Csoportszervező kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal, vagy másként okozott vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

27. Egyebek:

A lottoklub.com oldalon működtetett internetes portál megjelenéséhez tartozó, a Csoportszervező által beépített, feltüntetett és megjelenített védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a lottoklub.com oldalon megjelennek, a Csoportszervező szellemi tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg a Csoportszervező kifejezett, előzetes, írásos engedélye nélkül.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Csoportszervező jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Csoportszervező jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.

28. Irányadó jog, jogviták:

A Csoportszervező, mint adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

A Csoportszervező adatvédelmi politikájának jogszabályi háttere a 2011. évi CXII. törvény, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezései, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásai, valamint adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalások.

A regisztráció pillanatában a Portálfelület Felhasználója a regisztrációval egyidejűleg tájékoztatva lett jelen ÁSZF tartalmáról, melyet elolvasott és megértett, így a lottoklub.com oldal használatát megelőzően nyilatkozik, hogy az ide foglalt feltételeket elfogadja, és azokat regisztrációja megszűnéséig magára nézve kötelezőnek ismeri el.Cookie-k használata

A honlap megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében "sütik" (cookie) kerülnek elhelyezésre az igénybe vevők számítógépén. Süti az igénybe vevő böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely az igénybe vevő későbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a honlap korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevő gépének felismerésére.

Üzemeltető a honlapról begyűjtött süti-információk segítségével követni tudja az új és ismételt látogatók számát, valamint belső elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat. Lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a honlap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.
A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de az igénybe vevő a böngészőjében módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a sütik elutasítására vagy arra, hogy szelektíven csak bizonyos sütiket fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak nem fognak megfelelően megjelenni.

A honlapon az igénybe vevők számítógépeinek az IP-címei naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék azok látogatását. Az oldal megtekintésekor, valamint a regisztrációk alakalmával rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás időpontja, valamint bizonyos esetekben – amikor az igénybe vevő számítógépének beállítása engedi – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezek a naplófájlban rögzített adatok a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai célra, valamint a honlap biztonságos működésének biztosítására, jogellenes támadások kivédésére és felderítésére kerülnek felhasználásra. Üzemeltető ezeket az adatokat a felhasználó hozzájárulása hiányában csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. A naplófájlok legfeljebb 180 napig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén.

· FŐOLDAL
· KLUB INFORMÁCIÓ
· ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
· REGISZTRÁCIÓ
· KAPCSOLAT

Kedveld Facebook oldalunkat is!

Hyperweb Informatikai Kft.
Hungary, Üröm, Rákóczi köz 17.
Az oldalt csak 18 éven felüliek látogathatják!
© 2018 Minden jog fenntartva