lottoklub
FŐOLDAL
KLUB INFÓ
REGISZTRÁCIÓ
KAPCSOLAT
Általános szerződési feltételek és cookiek használata
1. Szolgáltatás:

A weboldal üzemeltetője olyan portál szolgáltatást nyújt, amelyben az üzemeltető, lottó csoportok szerveződéséhez bíztosít online feltületet. Üzeneltető nem szervez szerencsejátékot, csupán elősegíti, hogy a weboldalon regisztrált felhasználók hatékonyan lottózó csoportokba szerveződjenek, valamint biztosítja a csoportokban megjátszott számsorok játékba hozását, valamint a nyeremények felosztását a csoport tagjai közt. Üzemeltető kizárólag a Szerencsjáték Zrt. által biztosított ötöslottó, hatolottó, skandináv lottó, kenó és Eurojackpot játékok csoportos igénybevételéhez nyújt online felületet. Üzemeltető nem végez pénzügyi tervékenységet.

Üzemeltető által kialakított csoprtokhoz a regisztráltak szabad akaratukból csatlakozhatnak. A csoportok kialakításánál az üzemeltető egyértelműen jelzi, hogy az adott csoportban hány lottó számsor (mező) kerül megjátszásra, hány felhasználó csatlakozása (pozíció) szükséges ahhoz, hogy az adott csoportban megjelölt számsorok játékba kerüljenek, és mennyibe kerül egy felhasználó számára egy csoporthoz való csatlakozás. Egy csoportban egy felhasználó 1 vagy több pozíciót is vásárolhat. A pozíciók számának arányában kerül felosztásra az esetleges nyeremény 100%-a. Ha az adott lottócsoportban az összes pozíció megvásárlásra kerül, akkor kerülnek játékba az adott lottócsoportban szereplő számsorok. A számsorok játékba küldéséről az üzemeltető gondoskodik egy általa megbízott magánszemély által. Ha a meghirdetett jelentkezési határidőig nem kerül megvásárlásra minden pozíció, akkor a lottócsoport játéka meghiúsul, és az arra befizetett díj visszatérítésre kerül. A Jelentkezési határidő minden lottócsopotnál feltüntetésre kerül.

2. Az ÁSZF célja:

Az ÁSZF célja, hogy az Üzemeltető, és a Felhasználók közötti jogviszonyt meghatározza, a webodalon használt fogalmakat és kifejezéseket értelmezze, valamit az Üzemeltető és a Felhasználók jogait meghatározza.
A weboldal használatánk megkezdésével a Felhasználók az ÁSZF-t ráutaló magatartásukkal elfogadják.

3. Fogalmak :

Üzemeltető
NEOCENT LTD. (159,825 cégjegyzékszám, Belize City, Belize) mint Üzemeltető

Magyar nyelvű ügyfélszolgálat:
E-mail: info@helotto.com

Látogató
Minedenki, aki a weboldalt felkeresi. (18 év alatti személyek részére a weboldal használata tilos.)

Regisztráció
Az a folyamat, melyben a Látogató a kért adatok megadásával hozzáférési jogosultságot szerez a weboldal teljes körül felhasználására.

Felhasználó
Azon 18 év feletti természetes személy, aki a weboldalt használja, és igénybe veszi annak szolgáltatásait, továbbá regisztrálja magát a weboldal.

Weboldal
A jelen domain név alatt található minden tartalom és szolgáltatás.

Egyenleg
Regisztrációhoz kötött olyan kimutatás, ami épp a Felhasználó befizetéseinek, költéseinek, és nyereményeinek összesített egyenlegét mutatja.

Kupon
Marketing vagy promóciós céllal kibocsátott kód, mely a Felhasználó egyenlegének növelésére használható. Kupon, vagy hasonló jellegű ajándék egyenleg jóváírás készpénzre nem váltható.

Jóváírás:
Azon folyamat, amely során a Felhasználó az Egyenlegét növeli.

Nagynyeremény:
Olyan nyeremény, ami a Szerencsejáték Zrt szabályai alapján nagynyereménynk számít.

4. Regisztráció szabályai, folyamata:

A regisztráció nem kötelező jellegű, de a weboldal teljeskörű használatához szükséges. Csak 18 év feletti Látogató magánszemély részére engedélyezett a regisztráció, amit az üzeneltető jogosult ellenőrizni. Egy Látogató kizárólag egy Regisztrációval rendelkezhet.

Regisztráció során a Látogató kifejezetten elfogadja jelen ÁSZF-et, valamint saját akaratából megadja a kért adatokat.

A regisztráció ingyenes.

A regisztrációval szerződés jön létre a Felhasznló és az Üzemeltető között, amit az ÁSZF szabályoz.

Regisztráció követően a megadott Becenév és e-mail cím nem módosítható.

A regisztráció során a Látogató köteles megfelelő nehéségű, és bonyolultságú jelszó megadására, hogy más számára ne legyen lehetséges a felülethez való jogoulatlan hozzáférés. Jelszóváltoztatásra bejelentkezés után bármikor lehetőég van a weboldalon.

Minden adat kitöltésénél a Látogatónak valós adatokat kötlező megadnia.

A regisztrációs adatok kitöltését követően a Látogató egy e-mailt kap, amiben egy linket fog találni. Erre a linkre kattintva tudja megerősíteni e-mail címének valódiságát, és ezt követően jogosult Felhasználóként bejelentkezni a weboldalon.

Regisztrációja során a látogatónak kötelező elolvasni, értelmezni, és magára vonatkozóan elfogadni az ÁSZF-et. Az ÁSZF megszegése esetén Üzemeltető jogosult a Felhasználó törlésére. Ilyen felhasználó törlés esetén az üzemeltető kizár minden jogi utat, és követelést, további kizár minden követelést elmaradt nyeremények kapcsán.

Felhasználó a regisztrációjával elfogadja, hogy üzemeltető értesítő e-maileket küldjön e-mail címére. Az értesítő e-mailek küldése kikapcsolható bejelentkezés után az "Értesítések beállítása" menüpontban.

Felhasználó jogosult pénzt befizetni egyenlegére, melyet csak és kizárlóag a weboldalon, lottócsoportokhoz történő csatlakozáshoz haszhnálhat fel. A befizett összeget az Üzemeltető nyilván tartja, őrzi, kamatot nem fizet rá.

A Regisztrációt a Felhasználó bármikor törölheti, bejelentkezés után az Adatmódosítás menüpontban. A törlés azonnl megtörétnik, még akkor is, ha épp van folyamatban játéka, vagy épp van befizetett egyenlege. Felhasználó a regisztrációja törlésével lemond az Üzemeltető javára az egyenlegéről, az ott található összegről, illetve az esetleges folyamatban levő játékainak későbbi nyereményéről.

A Felhasználók nem láthatják egymás játékait, viszont minden játéknál látható azon Felhasználók (regisztrációnál megadott) beceneve valamint vásárolt pozíciójuk száma, akik pozíciót vásároltak abban a játékban.

5. Jogok és kötelezettségek

Látogatók, a sikeres regisztráció követően jogosultak a Weboldal szolgáltatásainak teljeskörű használatáta, az ÁSZF betartása mellett.

Felhasználó jogosult az egyenlegszámjáról kifizetést kérni abban az esetben, ha elköltetlen nyereményeinek összege eléri vagy meghaladja az 5.000 Ft-ot. Felhasználó csak az elköltetlen, nyereményből származó egyenlegének összegét kérheti kifizetésre, ha az meghaladja az 5.000 Ft-ot. Felhasználó nem jogosult saját befizetésinek, vagy kupon illetve más promóciós folyamat során egyenlegére került összeg felvételére, készpénzre váltására. Mindazon összeg, ami ez alapján nem váltható készpénzre, a webodalon lottócsoportokhoz való csatlakozásra használható fel.
A kifizetésre kerülő összeg adózásáról a Felhasználónak kell gondoskodnia.

Ajánlókód

Minden regisztrált Felhasználó rendelkezik egy ajánlókóddal. Ezt bejelentkezés utána az "Ajánlókód" menüpontban találja. Ha a Felhasználó ezt az ajánlókódot (linket) továbbadja más 18 év feletti magánszemélynek, aki ennek segítségével regisztrált Felhasználójává válik a Weboldalnak, abban az esetben ezen Felhasználó minden befizetésénk 10%-ának megfelelő összeg az ajánló egyenelegén jóváírásra kerül ajándék jóváírásként.

Felhasználó köteles betartani az ÁSZF-ben foglaltakat, köteles annak megfelelően, rendeltetésszerűen használni a Weboldalt.

Jogsértés esetén az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférésének korlátozására.

Ha a Felhasználó az Üzemeltetőnek vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoz a nem rendeltetésszerű használatból adódóan, akkor az Üzemeltető jogosult ezt szankcionálni, és a megfelelő hatóság intézkedését kéreni.

Felhasználó közeles a hatályos jogszabályoknak megfelelően igénybe venni a Weboldal szolgáltatásait.

Felhasználó jogsértése esetén az Üzemeltető jogosult bármilyen korlátozásra a Felhasználóval kapcsolatban.

6. Csoportos lottó

Felhasználó, bejelentkezés utána a játéktéren/profiljában éri el az összes aktuális lottócsoportot, amihez csatlakozhat.
Minden egyes lottócsoport esetén feltüntetésre kerül, hogy hány számsor (mező) kerül megjátszásra, hány pozíció vásárolható, és mennyibe kerül egy pozíció ára. Ezen felül feltüntetésre kerül, hogy meddig lehet csatlakozni ahhoz a lottócsoporthoz. Ha ezen határidőig nem kerül megvásárlásra minden pozíció, akkor a játék meghiúsul, nem kerülnek játékba a számsorok, és a pozíció tulajdonosok visszakapján a lottócsoporthoz való kapcsolódásnál levont összeget, ami az egyenlegén kerül jóváírásra.

Pozíció vásárlásának visszavonására (sztornózására) nincs lehetőség.
Egy felhasznló 1 vagy több pozíciót is vásárolhat egy lottócsoportban.
A "Szabad pozíció" oszlopban feltüntetett érték a még megvásárolható pozíciók számát jelzi. Maximumálisan ennyi pozíció vásárolható az adott lottócsoportban.

A pozíció megvásárlása után a tranzakció befejeződik, a megvásárolt pozíció ára levonásra kerül a Felhasználó egyenlegéből, és a mező-variáció adatlapja minden információval együtt megjelenik a "Játék, amibe beszálltál" menüpont alatt.

Ha a Felhasználó nem rendelkezik elég pénzzel egyenlegén a pozíció megvásárlásához, akkor erről figyelmeztető felirat tájékoztatja.

Egy lottócsoportban levő számsorok (mezők) csak akkor kerülnek játékba (tehát akkor kerülnek megvásárlásra), ha a lottócsoport minden pozíciója megvásárlásra kerül.

Minden 100%-ban megvásárolt lottócsoport mező-variációt az Üzemeltető a Szerencsejáték Zrt. által biztosított – lehetőség szerinti soron következő – lottósorsoláson felad.

7. Játék

Üzemeltető lottó-csoportokat alakaít ki, amelyben meghatározza a megjátszandó számsorokat (mezőket), azok számát, a pozíció számát, a pozíció árát, és a jelentkezési határidőt. A lottó-csoportokban a Szerencsejáték Zrt. által szervezett ötöslottó, hatoslottó, skandináv lottó, kenó vagy Eurojackpot játékok szabályainak megfelelő számsorok kerülnek, és a lottó-csoportort betelése (azaz az összes pozíció megvásárlása) esetén az Üzemeltető a számsorok (mezőket) a Szerencsejáték Zrt. játékába küldi.

Felhasználók is jogosultak számsorokat beküldeni a játékokba, melynek jóváhagyása az Üzemeltető feladata. Jogosult jóváhagyni vagy visszautasítani a számsorokat. Jóváhagyást követően a Felhasználó jelezheti, hogy játékba szeretné küldeni a számsorát. Ezt követően az Üzemeltető a következő lottó-csoportok összeállítása során a számsorok (mezők) között felhasználja ezeket a beküldött számsorokat. Amikor egy beküldött számsor bekerül egy lottó-csoportba, erről e-mail értesítést kap a beküldője.

Lottó-csoortban való pozíció vásárláskor csak a Felhasználó és az Üzemeltető között jön létre jogviszony. Felhasználó, az ugyanazon lottó-csoprtban pozícióval rendelkező más Felhasználókkal nem kerül jogi kapcsolban.

Üzemeltető azon lottó-csopotok esetén ahol a pozíciók 100%-a megvásárlásra kerül, megbízást ad egy természetes személynek, aki a mező-variáció feladásakor az adott mező-variációt megjátszó Felhasználók nevében és helyett jár el. Üzemeltető, és a megbízott személy sem garantálja, hogy a Felhasználók által megvásárolt mező-variációkat játékba küldi. Ha az Üzemeltető és a megbízott természetes személy sem küldi játékba a mező-variációkat, abban az esetben a Felhasználók sem tarthatnak igényt az esetleges nyereményekre, amelyeket a játékba küldött számsorokkal (mezőkkel) nyerhettek volna.

Üzemeltető fenttartja magának a jogot, hogy a játék bármely fázisában megváltoztathassa bármely számsorban (mezőben) a benne szereplő számokat.

A megbízott személy az Üzemeltető által adott instrukcióknak megfelelőn végzi feladatát. Megbízott, az Üzemeltető utasításainak megfelelően gondoskodik a számsorok nevezéséről a soron következő vagy az azt követő játékhéten. Ha a Megbízott ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Felhasználók sem tarthatnak igényt az esetleges nyereményeikre, illetve semmiféle kértérítési igénnyel sem élhetnek. Ezt a Felhasználók kifjezetten tudomásul veszik, és elfogadják.

A megbízott személy az Üzemeltetővel áll jogviszonyban. A Felhasználó az Üzemeltetővel áll jogviszonyban.

A nyereményeket a nyeremény kifizetését követően az Üzemltető a pozíció tulajdonosok közt, a pozícióik számának megfelelő arányban szétosztja, és jóváírja egyenlegükön. A nyeremény 100%-a felosztásra kerül a pozíció tulajdonosok között.

8. Egyenleg feltöltés és számlaegyenleg

A Felhasználó jogosult az egyenlegét feltölteni az Üzemeltető által biztosított fizetési módok segítségével. Az aktuálisan használható fizetési módokról a Felhasználók, bejelentkezés után az "Egyenleg feltöltés" menüpontban tájékozódhatnak.

A Felhasználók az aktuális egyenlegükről, és a számlamozgásaikról, bejelentkezés után a "Számlatörténet" menüpontban kapnak részletes tájékoztatást.

A Felhasználó táblázatos formában, dátum és időpont szerint rendezve megtekintheti egyenlegének mozgását. Zölddel a jóváírt (befizetés, jóváírás, nyeremény), sárgával a terhelt (kifizetés, pozíció-vásárlás, téves egyenleg korrekció) pénzmozgások vannak kiemelve.

9. Kifizetés az egyenlegről (Nyeremény felvétel)

A Felhasználó akkor kérhet kifizetést bankszámlára, ha a Felhasználó által az Egyenlegszámlájáról kifizetni kért – és kifizethető – nyereményekből származó pénzösszeg eléri legalább az 5.000.- Ft azaz ötezer forintnak megfelelő összeget. A kifizetés banki és egyéb adminisztráció költsége a felhasználót terheli. A kifizetés költsége a kifizetendő összegen felül a Felhasználó számlájáról levonásra kerül. Csak magyarországi bankszámlaszámra kérhető a kifizetés.

A kifizetéshez szükséges adatok az "Adatmódosítás" oldalon megadhatóak. A már elindított kifizetési folyamatokat nem befolyásolja a későbbi adatmódosítás. A kifizetés pillanatában érvényben levő név és bankszámlaadatok alapján kerül kifizetésre az összeg.

Az igényelt kifizetés mindaddig visszavonható, amíg a státusza: "feldolgozás alatt".

Az Üzemeltető a jogos kifizetési igényeket, 8 napon belül teljesíti a Felhasznló saját bankszámlaszámára.

Nagynyeremények esetén a Felhasználók egyenlegén csak akkor jelenik meg a pozíciónak megfelelő nyeremény-részük, ha a Szerencsejáték Zrt. által ténylegesen kifizette a nyereményt. (Amíg ez nem történik meg, addig a weboldalon ez a nyeremény a "Függő nyeremény" menüpontban lesz követhető.)

Kisnyeremény esetén a sorsolást követő 1 napon belül jóváírásra kerül a pozíciónak megfelelő nyeremén-rész.

10. Szavatosság:

Üzemeltető legjobb tudása szerint úgy jár el, hogy a weboldal működőképes, hibamentes üzemet biztosítson, és lehetővé tegye az ÁSZF-ben foglaltak betartását.
Üzemeltető bíztosítja, hogy a nyermények a lehető legrövidebb határidőn belül jóváírásra kerüljenk, figyelembe véve a Szerencsejárék Zrt. kifizetési szabályait.
Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal folyamatos működéséért és elérhetőségéért.

11. ÁSZF hatálya, módosítása

Jelen ÁSZF az Üzemeltető, és a Látogatók, Felhasználó közti jogviszonyt szabályozza.
Üzemeltető jogosult bármikor az ÁSZF módosítására. Ha a Felhasználó az ÁSZF módosítását követően is használja a weboldalt, azzal elfogadottnak tekinhető részéről az ÁSZF.
Amennyiben a Felhasznló nem fogaja el az ÁSZF módosítását, akkor jogosult a Regisztrációja törlésére, a pénzügyi elszámolás mellett.

12. Adatkezelés

A Weboldal használata, illetve az ott biztosított regisztráció és ezek használata során teljesített adatszolgáltatás önkéntes. A regisztrációs adatok a Felhasznló által végrehajtott regisztráció törlésig maradnak a rendszerben. Azon adatok, melyek jogszabályban előírtan az Üzemeltető részéről tárolandók, azok a jogszabályi kötelezettség lejártát követően kerülnek csak törlésre.

A valótlan adatokkal regisztrált Felhasználó nem jogosult nyeremény felvételre.

A weboldalon keletkező mindennemű adathoz az Üzemeltető, annak alkalmazottjai, tuljdonosai, valamit az Üzemeltető informatikai rendszerének rendszergazdásja fér hozzá. A nyilvános adatokhoz (Becenév, vásárolt pozíciók száma, pozíció tulajdonosok listája) bármely Felhaszáló szabadon hozzáférhet.

Regisztrációval, és az ÁSZF elfogadásával minden Felhasználó hozzájárul, hogy (általa kikapcsolható) értesítő e-maileket küldjön részére az Üzemeltető.Nem nyilvános személyes adatokat harmadik személyeknek az Üzemeltető nem adja át, ide nem értve az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokat, amelyekre csak jogszabályban meghatározott esetekben kerülhet sor.

Felhasználó hozzájárul, hogy a Weboldalt az Üzemeltető bármikor más üzemeltetőnek átadhassa, eladhassa, az összes tárolt adattal együtt a mellett, hogy a jogutód az ÁSZF-nek megfelelően veszi át a Weboldal üzemeltetését.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Weboldalon történő játék-tevékenységről statisztikai adatokat hozzon nyilvánosságra, személyes adatok feltüntetése nélkül.

Az adatok az Üzemeltető szerverén kerülnek tárolásra. Az Üzemeltető nem felel azért, ha harmadik személy jogtalanul, illegális módon hozzájut ezekhez az adatokhoz.

Üzemeltető rendszeres adatmentést végez a Weboldalról és az adatbázisaiban tárolt adatokról.
A Weboldalon megjelenő mindennemű adat, információ, képi megjelenés az Üzemeltető szerzői jogi védelme alatt áll, és az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, amik az Üzemeltető írásos engedélye nélkül máshol nem használhatók fel semmilyen formában.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldal használatát megkezdi, ezen ráutaló magatartásával elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás a jelen ÁSZF részét képezi, és minden Felhasználóra kötelező érvényű.Cookie-k használata

A honlap megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében "sütik" (cookie) kerülnek elhelyezésre az igénybe vevők számítógépén. Süti az igénybe vevő böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely az igénybe vevő későbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a honlap korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevő gépének felismerésére.

Üzemeltető a honlapról begyűjtött süti-információk segítségével követni tudja az új és ismételt látogatók számát, valamint belső elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat. Lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a honlap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.
A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de az igénybe vevő a böngészőjében módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a sütik elutasítására vagy arra, hogy szelektíven csak bizonyos sütiket fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak nem fognak megfelelően megjelenni.

A honlapon az igénybe vevők számítógépeinek az IP-címei naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék azok látogatását. Az oldal megtekintésekor, valamint a regisztrációk alakalmával rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás időpontja, valamint bizonyos esetekben – amikor az igénybe vevő számítógépének beállítása engedi – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezek a naplófájlban rögzített adatok a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai célra, valamint a honlap biztonságos működésének biztosítására, jogellenes támadások kivédésére és felderítésére kerülnek felhasználásra. Üzemeltető ezeket az adatokat a felhasználó hozzájárulása hiányában csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. A naplófájlok legfeljebb 180 napig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén.

· FŐOLDAL
· KLUB INFORMÁCIÓ
· ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
· REGISZTRÁCIÓ
· KAPCSOLAT

Kedveld Facebook oldalunkat is!

Az oldalt csak 18 éven felüliek látogathatják!
© 2018 Minden jog fenntartva